نام نوع وزن محل بارگیری تولید کننده قیمت آزاد قیمت پتروشیمی عملیات بیشتر
نئو پنتیل گلایکل NPG متفرقه 1000 تهران پتروشیمی بندر امام
مونو پروپیلین گلیکول Mpg متفرقه درب کارخانه پتروشیمی مارون
متیلن کلراید متفرقه تهران پتروشیمی بندر امام
مالئیک انیدرید متفرقه
تیتان متفرقه
بیسفنول آ BPA متفرقه
بوتیل اکریلات متفرقه
زایلین مخلوط هیدروکربن های آروماتیک 25 تن درب کارخانه پتروشیمی اصفهان 46,000.00 تومان 372,026.00 تومان
نام نوع وزن محل بارگیری تولید کننده قیمت آزاد قیمت پتروشیمی عملیات بیشتر
متیل استات 85% و 99% استر ها 27,000.00 تومان 29,000.00 تومان
ایزوبوتیل استات استر ها 67,600.00 تومان 62,000.00 تومان
اتیل استات استر ها 63,300.00 تومان 59,000.00 تومان
نام نوع وزن محل بارگیری تولید کننده قیمت آزاد قیمت پتروشیمی عملیات بیشتر
مونو اتانول آمین MEA الکل ها
متانول الکل ها 25000 درب کارخانه پتروشیمی کاوه 11,250.00 تومان 97,864.00 تومان
دی اتانول آمین DEA الکل ها
تری اتانول آمین TEA الکل ها
ایزوپروپیل الکل الکل ها شورآباد مترون 71,500.00 تومان 76,000.00 تومان
نام نوع وزن محل بارگیری تولید کننده قیمت آزاد قیمت پتروشیمی عملیات بیشتر
استون کتون ها
متیل اتیل کتون MEK کتون ها
نام نوع وزن محل بارگیری تولید کننده قیمت آزاد قیمت پتروشیمی عملیات بیشتر
زایلین مخلوط هیدروکربن های آروماتیک 25 تن درب کارخانه پتروشیمی اصفهان 46,000.00 تومان 372,026.00 تومان
تولوئن هیدروکربن های آروماتیک 25 تن درب کارخانه پتروشیمی اصفهان 49,500.00 تومان 381,694.00 تومان
استایرن هیدروکربن های آروماتیک
نام نوع وزن محل بارگیری تولید کننده قیمت آزاد قیمت پتروشیمی عملیات بیشتر
حلال 402 هیدروکربن های الفاتیک 30000 درب کارخانه پتروشیمی تبریز
حلال 410 هیدروکربن های الفاتیک 30000 درب کارخانه پتروشیمی اصفهان
بهترین محصولات قابل خرید امروز
در لیست زیر محصولات مناسب را برای شما لیست کرده ایم
کارشناسان
دسترسی سریع به کارشناسان از بخش ذیل امکان پذیر است
خانم یاری
مدیر فروش
03133323255
ما با شما تماس میگیریم
کافیست فرم های زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم