هیدروکربن های الفاتیک

قیمت هیدروکربن های الفاتیک
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع وزن محل بارگیری تولید کننده قیمت آزاد قیمت پتروشیمی عملیات بیشتر
حلال 402 هیدروکربن های الفاتیک 30000 درب کارخانه پتروشیمی تبریز
حلال 410 هیدروکربن های الفاتیک 30000 درب کارخانه پتروشیمی اصفهان