هیدروکربن های آروماتیک

قیمت هیدروکربن های آروماتیک
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع وزن محل بارگیری تولید کننده قیمت آزاد قیمت پتروشیمی عملیات بیشتر
زایلین مخلوط هیدروکربن های آروماتیک 25 تن درب کارخانه پتروشیمی اصفهان 377,874.00 تومان 337,268.00 تومان
تولوئن هیدروکربن های آروماتیک 25 تن درب کارخانه پتروشیمی اصفهان 42,450.00 تومان 391,591.00 تومان
استایرن هیدروکربن های آروماتیک