الکل ها

قیمت الکل ها
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع وزن محل بارگیری تولید کننده قیمت آزاد قیمت پتروشیمی عملیات بیشتر
مونو اتانول آمین MEA الکل ها
متانول الکل ها 25000 درب کارخانه پتروشیمی کاوه
دی اتانول آمین DEA الکل ها
تری اتانول آمین TEA الکل ها
ایزوپروپیل الکل الکل ها شورآباد مترون 71,500.00 تومان 76,000.00 تومان