اسید ها

قیمت اسید ها
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع وزن محل بارگیری تولید کننده قیمت آزاد قیمت پتروشیمی عملیات بیشتر
ترفتالیک اسید اسید ها
آدیپیک اسید اسید ها
اسید استیک اسید ها 25 تن درب کارخانه پتروشیمی فناوران